Super User

Super User

Slapukų (cookies) politika

Interneto svetainės slapukai (cookies) – tai itin nedidelės apimties tekstiniai failai, atsiunčiami ir laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti lankytoją (jo įrenginį), kitą kartą apsilankiusį Svetainėje, leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, pagerinti interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus įrenginiams ir informacijai, esančiai juose.

I. Naudojimo tikslai

Interneto svetainė www.saliakeliokarcema.lt(toliau – Svetainė) Slapukus naudoja siekdama palengvinti naudojimąsi Svetaine, norėdama individualizuoti lankytojų naršymo istoriją ir ieškomą turinį, kad galėtų pateikti individualizuotus informacijos pasiūlymus, kurie būtų aktualūs konkrečiam lankytojui. Padedant Slapukams, gauti duomenys naudojami tam, kad Svetainės lankytojams būtų patogiau naudotis teikiamomis paslaugomis, be to, atsiranda galimybė vertinti, kokius komercinius ir reklaminius pasiūlymus teikti konkrečiam lankytojui.

Kai kuriais atvejais Slapukų surinkti duomenys gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams, tačiau Svetainė įsipareigoja juos prieš tai nuasmeninti, kad nebūtų galimybės identifikuoti konkrečių asmenų.

II. Svetainės lankytojo sutikimas, kad būtų naudojami Slapukai

Kiekvienas Svetainės lankytojas turi teisę nuspręsti, ar sutinka, kad Slapukai būtų naudojami, ar su tuo nesutinka. Tokį pasirinkimą lankytojas gali patvirtinti savo naudojamos naršyklės nustatymuose pasirinkdamas, ar sutinka su Slapukais, ar ne. Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl Slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti Slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti Slapukus, taip pakoreguodamas interneto naršyklės nustatymus, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą ar net galimybę naudotis Svetaine. Dėl šios priežasties nepatartina trinti ar blokuoti Slapukus.

Pažymėtina, kad Svetainės lankytojas Slapukų gali atsisakyti bet kuriuo metu juos ištrindamas iš savo naršyklės, kurioje jie įdiegti (Slapukų valdymo vieta priklauso nuo kiekvieno lankytojo naudojamos naršyklės), arba pateikdamas rašytinį prašymą dėl Slapukų naudojimo atšaukimo el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Žinotina, kad, pateikdamas tokį prašymą ir atšaukdamas sutikimą naudoti Slapukus, lankytojas privalo ištrinti ir naršyklėje įdiegtus Slapukus.

III. Svetainės naudojami Slapukai

Svetainėje gali būti naudojami toliau aprašomi Slapukai.

Būtinieji techniniai Slapukai būtini Svetainės veikimui – jie padeda atvaizduoti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį lankytojo įrenginyje. Būtinieji techniniai Slapukai užtikrina interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, prisitaikymą prie lankytojo poreikių (pvz., svetainės atvaizdavimą Slapukai padeda pritaikyti lankytojo naudojamo įrenginio ekrano dydžiui). Be šių Slapukų neįmanoma visiškai laisvai naudotis Svetaine, todėl nėra galimybės jų atsisakyti. Būtinieji techniniai slapukai nerenka apie lankytojus informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai.

Funkciniai slapukai – tai Slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau labai pagerina jos ar mobiliosios aplikacijos veikimą (funkcionalumą), patogumą ir lankytojų patirtį. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, pasirinktai Svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, padeda automatiškai įsiminti Svetainės lankytojo registracijos duomenis (lankytojui pasirinkus tokią funkciją), išsaugoti pasirinktą prekių krepšelį. Funkciniai slapukai nerenka apie lankytoją informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai. Jų atsisakyti nėra galimybės.

Analitiniai slapukai naudojami siekiant geriau pažinti Svetainės lankytojus, kad būtų galima jos (Svetainės) veikimą priderinti prie lankytojų poreikių. Šie Slapukai gali suteikti galimybę Svetainėje matyti populiariausias žiūrėtas prekes (naujienas) ir panašią naudingą informaciją, jie padeda analizuoti Svetainės veiklą, padeda vertinti, kas padaryta tinkamai, kas veikia puikiai, o ką reikėtų patobulinti, todėl negalima jų atsisakyti. Analitiniais slapukais surinkta informacija neindividualizuojama, ji naudojama apibendrinta, tačiau tokie Slapukai gali būti naudojami siekiant įvertinti Svetainėje esamų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai arba komerciniai slapukai naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų sudominti Svetainės lankytojus, mėginant individualizuoti kiekvieno lankytojo naršymo patirtį ir rodomą turinį. Taip pat jie padeda pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent konkrečiam Svetainės lankytojui. Tiksliniais arba komerciniais slapukais analizuojama naršymo istorija, todėl šie duomenys naudojami siekiant Svetainės lankytojui pateikti specialius rinkodaros ar komercinius pasiūlymus. Svetainės lankytojai turi galimybę atsisakyti tikslinių arba komercinių Slapukų. Pažymėtina, kad Svetainė šiuos Slapukus gali perduoti tretiesiems asmenims, Svetainės reklamos partneriams, tačiau, juos perduodant, visi Svetainės lankytojų duomenys būtų nuasmeninti, tad tretieji asmenys pagal šiuos duomenis neturėtų galimybės nustatyti konkrečių asmenų.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai. Svetainė, vykdydama savo veiklą ir siekdama atlikti atskirus darbų ir / ar funkcijas, pasitelkia trečiąsias šalis, o katu ir trečiųjų šalių Slapukus. Tretieji asmenys (Svetainės partneriai), vykdydami savo veiklą ir teikdami paslaugas Svetainei (pvz., suteikdami galimybę Svetainės lankytojui pateikti komentarą ar atsiliepimą apie Svetainę), yra įsidiegę įvairius papildomus Slapukus, kurie neleidžia pasiekti Svetainės lankytojų duomenų, o jų teikiamos paslaugos nesuteikia galimybės susieti tam tikrus duomenis su konkrečiu lankytoju. Bet kuriuo atveju Svetainė užtikrina, kad veikia su patikimais partneriais, įsidiegusiais įvairias būtinas bei papildomas saugumo priemones, galinčias užtikrinti tinkamą Svetainės lankytojų duomenų apsaugą. Šie slapukai nerenka apie lankytoją informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai.

Svetainės lankytojai, turintys klausimų ar pastabų dėl Svetainės Slapukų (cookies) politikos, turi teisę pateikti juos el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Lankytojas, nesutikdamas su gautu Svetainės atsakymu ar jos vykdomais veiksmais, gali nustoti naudotis Svetaine arba pateikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Skaityti daugiau ...

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Ši interneto svetainės www.saliakeliokarcema.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir užtikrina privatumo sąlygų, Jums naudojantis Svetaine, įgyvendinimą. Joje atskleidžiama, kokiais principais vadovaujamės ir kaip elgiamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos gauname.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepaisant to, ar jie yra joje užsiregistravęs ar ne.

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente vartojamas sąvokas:

asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri vienas ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise;

duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

slapukai (cookies) – itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Jie leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamiems tikslams pasiekti. Siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tai atlikdami, vadovaujamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas) ir kituose teisės aktuose nustatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Privatumo politikos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Svetainėje, nurodant pakeitimų ir tikslinimų esmę, kad Svetainės lankytojai turėtų galimybę su jais susipažinti.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Svetainę www.saliakeliokarcema.lt tvarko ir administruoja UAB „Kulių prūdas , juridinio asmens kodas 300127965, adresas Plungės g. 3 Kumžaičių km. Plungės r . (toliau – Įmonė). Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Įmonė laikoma Jūsų asmens duomenų valdytoju.

Su Įmone dėl Privatumo politikos galima susisiekti el. paštu: saliakeliokarcema@gmail.com arba telefonu +37061854632.

Tvarkydami asmens duomenis,

– laikysimės galiojančių teisės aktų reikalavimų;
– juos tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;
– sieksime, kad netikslūs asmens duomenys, esant reikalui, būtų tikslinami, pildomi, o numatytais atvejais – ir naikinami;
– saugosime tiek ir tokia forma, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi;
– neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešinsime, nebent teisės aktų bei šios Privatumo politikos nustatytais atvejais.

Tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis vartotojo pateiktu sutikimu, atsižvelgiant į teisės aktų bei šios Politikos nustatytus reikalavimus. Asmens duomenys taip pat tvarkomi siekiant įgyvendinti teisės aktais svetainės valdytojui nustatytas prievoles.

Tvarkomi asmens duomenys bei jų pobūdis priklauso nuo to, ar asmuo Svetainėje yra užsiregistravęs ar joje naršo kaip neregistruotas vartotojas.

Jeigu asmuo yra registruotas Svetainėje, tvarkomi šie duomenys:

paties duomenų subjekto pateikti identifikaciniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas ar tel. numeris ir pan.);
paties duomenų subjekto pateikti kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris, socialinio tinklo paskyra ar pan.).

Jeigu asmuo yra neregistruotas Svetainėje, tvarkomi šie duomenys:

interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, paspaustos nuorodos, reklamos ir kt. Taip siekiama tobulinti Svetainės turinį, patrauklumą vartotojams ir reklamos užsakovams.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Svetainės patrauklumą, funkcionalumą, priimant sprendimus dėl jos turinio bei programinės dalies tobulinimo, taip pat siekiant sudaryti vartotojams lengvesnes Svetainės naršymo sąlygas, ją derinant prie vartotojų poreikių, siekiant vartotojams pateikti individualizuotus reklamos pasiūlymus ir norint įvertinti Svetainės lankomumą, jos veikimą.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant registruotiems vartotojams pateikti naujienas, pranešimus apie Svetainės turinio atnaujinimus, naujus pasiūlymus.

Asmenys, užsiregistravę Svetainėje, turi teisę el. paštu gauti Svetainės siunčiamus naujienlaiškius. Tokiu atveju registruodamiesi ar vėliau, panorę gauti naujienlaiškius, specialioje Svetainės skiltyje „Noriu gauti naujienlaiškį“ varnele turi pažymėti savo sutikimą gauti Svetainės siunčiamus naujienlaiškius. Šis sutikimas bet kuriuo momentu gali būti atšaukiamas, naujienlaiškyje pažymint nuorodą „Atsisakau“ ar apie tokį sprendimą pranešant el. paštu.

Slapukų (cookies) naudojimas

Svetainėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (angl. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Slapukai leidžia atpažinti lankytoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl lankytojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinį, pagreitinama Svetainėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad Slapukai naudojami didžiojoje daugumoje internetinių svetainių.

Padedant Slapukams, gaunama informacija naudojama siekiant užtikrinti, kad Svetaine būtų naudojamasi patogiau (pvz., ją „personalizuojant“ pagal lankytojo poreikius), jie padeda tobulinti Svetainę, analizuoti lankytojų įpročius, veiksmingiau planuoti rinkodarines kampanijas.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl Slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoregavęs interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.

Asmens duomenų saugojimo tvarka

Duomenys apie Svetainės lankytojus, kurie mus pasiekia, kaupiami ir saugomi ES teritorijoje, tačiau, esant reikalui, jie gali būti perduoti saugoti ir už ES ribų, užtikrinant, kad jie būtų tvarkomi saugiai ir laikantis teisės aktų bei Privatumo politikos nuostatų.

Duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Pavyzdžiui, užsiregistravusių Svetainėje lankytojų duomenys saugomi ne trumpiau, nei asmuo yra užsiregistravęs Svetainėje. Be to, saugomi tik atnaujinti duomenys – pasenę (buvę iki atnaujinimo) duomenys yra naikinami, jie nesaugomi, nebent tokį reikalavimą nustato teisės aktai.

Svetainėje surinkti duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus Privatumo politikoje numatytais atvejais, esant teisėtam pagrindui perduoti juos tretiesiems asmenims. Be to, jie bus naudojami tik Privatumo politikoje numatytais tikslais ir būdais arba įgyvendinant atitinkamas teisės aktų nuostatas.

Tretiesiems asmenims Svetainėje surinkti duomenys gali būti atskleisti tik paslaugų teikėjams (pvz., įgyvendinant sutartis su jais paslaugų teikėjais), tačiau pastariesiems keliamas reikalavimas užtikrinti, jog gauti duomenys būtų naudojami tik Svetainei ar duomenų valdytojui paslaugų teikimo tikslais.

Įvykus bet kokiam asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris taptų mums žinomas ir galėtų daryti įtaką Svetainės lankytojų teisėms, Svetainė įsipareigoja, nustačius, kokių asmenų ir kokie duomenys buvo pažeisti, nedelsiant pranešti apie jų duomenų saugumo pažeidimą.

Asmens duomenų subjekto teisės

Svetainės lankytojai, kaip asmens duomenų subjektas, turi teisės aktais įtvirtintas teises: būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; nustačius, kad asmens duomenys yra netikslūs, reikalauti juos ištaisyti ar papildyti ar reikalauti sunaikinti duomenis (kai jie tampa nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti ar tvarkomi neteisėtai). Be to, asmens duomenų subjektas turi teisę atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pareikalauti, kad surinkti asmens duomenys lengvai skaitomu formatu būtų pateikti jam pačiam arba persiųsti kitam duomenų valdytojui (su sąlyga, jeigu tai įmanoma techniškai įgyvendinti).

Prašymas teikiamas raštu šios Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų tvarkymo principai“ nurodytu el. paštu ar siunčiant paklausimą (pranešimą) įmonės buveinės adresu. Į šį paklausimą (pranešimą) įmonė įsipareigoja atsakyti per 30 kalendorinių dienų nuo gauto paklausimo (pranešimo) bei visų atsakyti būtinų dokumentų gavimo dienos.

Esant teisės aktuose numatytiems atvejams, duomenų valdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti aptartus duomenų subjekto prašymus. Pavyzdžiui, jeigu reikia užtikrinti pavestų prievolių įgyvendinimą, užtikrinant valstybės saugumą, gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją ar baudžiamąjį persekiojimą, ginant svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų subjektui nesutinkant su įmonės atsakymu ar jos vykdomais veiksmais, duomenų subjektas turi teisę dėl to teikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui.

Skaityti daugiau ...

Tikro skonio ledai

ledai

Karštomis vasaros dienomis nebūna nieko maloniau už didžiulę porciją šaltų ledų. Kuo ypatingi Karčemos ledai? Ledai visuomet švieži, mat pagaminti čia pat Karčemoje, be to, juose mažiau riebalų. Pagrindinės Karčemos ledų sudedamosios dalys – tai pienas, cukrus ir grietinėlė. Paskui seka galybė įvairiausių priedų: džiovinti vaisiai, kakava, šokoladas, kava, riešutai, švieži ar šaldyti vaisiai, uogos ir net daržovės, dėl kurių ledai įgauna nepakartojamą skonį. Pastaraisiais metais, kai vis daugiau žmonių vargina alergijos. Karčemos šerbetais gali mėgautis visi, nes pagaminti be jokių sintetinių medžiagų ir konservantų. Ledų realizacijos laikas nėra ilgas, kadangi nevartojami konservantai. Tačiau tai turi savo pliusų- kiekvieną savaitgalį klientams siūlome paragauti vis kitokių skonių ledų. Klientai atranda alaus, šaltalankių uogų, morkų ledų neįtikėtiną skonį. Ledų gaminimas yra kaip menas. Kiekvienas juos gali kurti kaip įmanydamas, dėti tokius produktus, kurie jam dera. Mes tradiciją puoselėjame į ledus dėdami tik natūralias žaliavas, tradicinius lietuviškus produktus. 

Skaityti daugiau ...

Gardžios Karčemos lauktuvės

namine-duona

Šiai dienai dažna šeimininkė namuose šeimai išsikepa duonos kepaliuką paprastoje orkaitėje ar išmanioje krosnelėje. Duonos parduotuvėje galimą taip pat įvairių rūšių įsigyti. Tačiau palei pasakojimus, tokios, kaip Karčemos duonos iškepti nepavyksta. Pirmąją duoną su sūriu lankytojams pasiūlėme prieš penkioliką metų. Laikui bėgant įrengėme konditerijos cechą ir papildėme asortimentą.  Šiuo metu klientams siūlome įsigyti  grūdėta duoną, plikytą duoną, duona su sūriu ir svogūnais, bananų duoną, mielinį pyragą, aguonų vyniotinį, margą keksą,  bandelų su įvairiais įdarais, riestainių, kibinų, kanelių, varškės spurgas, žagarėlius, šokoladinį varškės  ir morkų pyragą.


 Lauktuvėms taip pat siūlome įsigyti Karčemoje gaminamos giros. Šaltalankių gira sužavės lengvais burbuliukais, vaisių aromatu ir gaiva. Tradicinė duonos gira- atgaivins ne tik karštą vasaros dieną. Giros išpilstymo tara 1 litras.  Buteliukai paruoši  ir pritaikyti grąžinimo sistemai "Grąžinti veta", kuriuos galite pristatyti į bet kurį jums patogų taromatą.

Produkcijos neplatiname prekybos centruose, turgeliuose ar parduotuvėse. Gaminius galite įsigyti tik kavinėje Karčema.

Skaityti daugiau ...

Dovanų kortelės

Dovanokite vieni kitiems malonius pojūčius...

*

Dovanų kortelę galite įsigyti kavinėje KARČEMA. Taip pat galite užsisakyti internetu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dovanų kortelė po apmokėjimo bus išsiųsta registruotu laišku Jūsų nurodytam asmeniui.

 

Skaityti daugiau ...

Vaikų šventės

Prabėgo dar vieni metai ir Jūs vėl organizuojate vaiko gimtadienį… Vis mąstote, ką nuveikti šiemet? Išbandėt visus tradicinius gimtadienio šventimo būdus, netgi bandėte organizuoti teminį gimtadienio vakarėlį patys, tačiau tai užėmė begales laiko ir papildomų išlaidų juk be to dar reikia užkandžius paruošti, pagaminti kvietimus… Nesukite galvos, kviečiame švęsti gimtadienį pas mus! Džiaugsmingos šventės, gimtadieniai ir kiti renginiai vaikams- smagios akimirkos Jums ir Jūsų svečiams

*

Užsakymus priimame tel. +370 618 54632 arba el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skaityti daugiau ...

Konferencijos

Susitikimas su reikiamu žmogumi tinkamu laiku tinkamoje vietoje atveria neribotas galimybes. Suprasdami bendravimo svarbą ir vertindami Jūsų laiką, mes nepaliekame progų bendrauti atskirai. Jūsų patogumui organizuojame konferencijas, seminarus ir kitus verslo renginius. Kuriame erdvę bendrauti ir keistis patirtimi, padedame Jums kryptingai siekti savo tikslų. Dirbame, kad sudarytume Jums visas galimybes plėsti verslą, pasinaudojant naudingomis žiniomis.

*

Konferencijų salė 1 val. 14,48 Eur.

Konferencijų salė 1 dienai 115,84 Eur.

Kavos pertraukėlė 1 asmeniui 1,45 Eur.

Pietūs 1 asmeniui 4,34- 7,24 Eur.

Užsakymus priimame tel. +370 618 54632 arba el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą

Kontaktai

Tel: +370 618 54632
Tel: +370 61021477
Plungės g. 3 Kumžaičių km,
Kulių sen., Plungės r.
LT-90372
El.paštas: saliakeliokarcema@gmail.com
Sekite naujienas

Darbo laikas

I-VII 10:00 - 22:00

Virtuvės darbo laikas iki 21 val.

Mus rasite

Kelyje Vėžaičiai - Plungė 17 km.